Hur man mäter för ny port


Instruktioner, hur man mäter för beställningen.

Takskjuts portar monteras på innerväggen, inte i porthålet. Porten skall helst ha samma mått, som ett färdig port hål. Det gör inget om porten är någon cm större än porthålet men den får inte vara mindre.

H
Öppningshålets höjd

Hn
Det måste vara minst 120 mm, från port hålet och upptill innertakets lägsta del, för att skenorna skall få plats. Är det inte det så, får man göra, ett mindre port hål och beställa en lägre port.

Mät hela, port hålets höjd från golvet. Tänk på att skenorna till porten skall fästas på insidan väggen. Om det sitter en karm i det gamla port hålet och du skall ta bort den, så är port hålets höjd, utan karmen. Men, om du sedan skall sätta foder/smygbrädor, ovantill i porthålet, så är de 22 mm tjocka och då minskas port hålet med ca 22 mm.

Det blir då det måttet du skall beställa som höjden på porten.

Obs, Viktigt, det måste vara 120 mm till lägsta punkt.

Skenorna går in i garaget ca 2600-2800 mm och motorn kommer ca 3300-3500 mm in i garaget. Där är lägsta punkten. Så om innertaket lutar inåt, så måste det vara minst 120 mm, kvar till innertaket 3500 mm in i garaget, för att skenorna och motorn skall få plats. Vid högre portar så går skenorna och motorn längre in i garaget.

B
Öppningshålets bredd.

Mät hela, port hålets bredd. Tänk på att skenorna till porten skall fästas på insidan väggen. Om det sitter en karm i port hålet och du skall ta bort den, så är port hålets bredd, utan karmen. Men om du sedan skall sätta foder/smygbrädor, på varje sida, så är de 22 mm tjocka och då minskas port hålet med ca 45 mm.

Det blir då det måttet du skall beställa som bredden på porten.

 

SV-SH
Obs, Viktigt, det måste vara minst 100 mm på varje sida om hålet till närmaste, vägg, elkontakter, rör eller annat, för att skenorna skall få plats.
Om det inte blir 100 mm kvar, så får man göra port hålet mindre och beställa en smalare port.

 

Viktigt att tänka på, om man vill ha en inkörningsöppning på t.ex. 2400×2000 mm, för att det måttet är viktigt för att få in bilen eller något annat.

Då reglar man på, Bredd 2445 Höjd 2020 mm.

När man sedan sätter foder/smygbrädor, på varje sida och upptill, så är de 22 mm tjocka och blir 2400×2000 mm.

 

Tips:

Vid problem med, smalt port hål, sätt plåt på sidorna, de bygger bara ca 1-2 mm.

Vi nybygge. Sätt dubbla reglar på varje sida om hålet och upptill, för att montera skenorna, bättre. Sätt reglarna så att det blir det måttet du vill ha, inkl. foder/smygarbrädor.

På varje sida upptill, så måste det finnas reglar ovanför hålet, inte bara gips, för att fästa skenan upptill.

Om du vill hjälp med hur man mäter, för att det skall bli rätt, kontakta Garageportar Online, så hjälper vi dig.

Montera din port själv. FILM >>

Lycka till