Krispol Konstruktion

Garageportar
KRISPOL-portar är funktionssäkra, robusta, säkra och anpassade till olika fasader.

Porten är en av de viktigaste delarna med huset. Den borde vara funktionell, robust, säker och anpassad till fasaden. KRISPOL-portarna uppfyller alla dessa krav.


Takskjutsportar

Portarnas funktionssätt ger maximalt utrymme för bilen. Krispols takskjutsportar kan anpassas till alla garage. Möjligheterna är så gott som oändliga, något som gör att du kan skapa innovativa och unika lösningar. Dess höga kvalité ger komfort med säkerhet och bekväm funktion samt perfekt värmeisolering.

KRISPOL-garageporten

Skapad med ökande energieffektivitet i våra hus i åtanke.
Portarna har extra isolering för Svensk klimat, med extra tätning i panelernas konstruktion, som är genomtänkt i varje liten detalj.


En varm port

KRISPOL-takskjutsportar består av paneler på 40 mm som är fyllda med polyuretanskum. Vi har tätat portarna längs ytterkanten och mellan sektionerna. Formen på den övre kurvan har utformats så att den kan optimalt trycka övre dörrpanelen till portöverstycket. Därför har dessa portar bland de bästa värmeisolerande egenskaperna på marknaden: U= 1,12 [W/m2K] .
För energisparande hus har vi paneler med en extra isolering, på 60 mm.
Den extra varma porten har en dubbeltätning på den nedre sektionen.
Tack vare detta kan koefficienten U=0,9 [W/m2K]uppnås.

Robust konstruktion

Oavsett hur pass bra en port ser ut utifrån får man inte glömma att den framför allt borde skall vara robust. I portarnas mekanismer använder vi lösningar som förstärker porten, samt gör det lättare att montera porten och anpassa den till utrymmet i garaget.

1. Formen på den övre kurvan.

2. Varma paneler

Panelerna är 40 mm tjocka, men det finns möjlighet att köpa paneler med 60 mm, mot tillägg.

3. Tätning med dubbelläpp

Robust konstruktion
Oavsett hur pass bra en port ser ut utifrån får man inte glömma att den framför allt borde vara robust. Det är alltså värt att kontrollera hur porten ser ut inuti. I portarnas mekanismer använder vi lösningar som förstärker porten samt gör det lättare att montera porten och anpassa den till utrymmet i garaget och gör den tillförlitlig och vacker även inifrån.

1. Rostskyddande förzinkning. Portarnas samtliga metalldelar är rostskyddade.

2. Gångjärn i mitten, som ökar konstruktionens styvhet.

3. Målade beslag. En av de få aktörerna på marknaden målar vi sidobeslag i porten med en färg som passar till sektionerna.

Säker vardag
Vi är måna om att förbättra våra produkter genom att införa lösningar som medför ökad användarsäkerhet och garanterar mekanismernas funktionssäkerhet. I varje port monterar vi extra skydd som förhindrar porten från att falla ner vid fjäderbrott.

Portautomatik i våra portar har en standardskyddsbrytare som lyfter porten ca 10 cm när den stöter på motstånd. Automatiska portar kan även förses med fotoceller som som förhindrar portstängning om det finns något hinder i portens rörelseområde

Bekväm hantering
En bekväm port skall vara lätt att hantera, tillförlitlig och tyst. Vi samarbetar bara med de bästa och ledande företagen i världen. Det gör att portarna hanteras lätt och utan problem samt gör det möjligt att installera porten i varje system för ”intelligenta hus” och larmsystem.
Vi monterar lagrade hjul i våra portar. Vi har även begränsat maximalt antalet kopplingar på ledmekanismerna. Dessa lösningar gör att portens drift är tyst och smidig. Varje port som tillverkas av oss, oavsett dess storlek, kan lätt öppnas med en hand utan någon som helst ansträngning.

Lagrade hjul med skyddshölje

Automatisk styrning


Produktblad:

Alla Krispol portar 2400-3000 mm har E-system dragfjädrar – Öppna PDF
Alla Krispol portar 3200-5500 mm har L 12 system med torsionsfjädrar – Öppna PDF