Krispol Gargeportar

Krispol är ett familjeföretag från Polen som har varit verksamt i över tjugo år och tillverkar 50 000 Takskjutsportar varje år. De har byggt den mest moderna Takskjutsportfabriken för att skapa lösningar och kunna skräddarsy, för kundernas specifika behov. Krispol har ökat varje år och dess utveckling och blivit ett Garageportsföretag, som är bland de ledande i Europa. Vi kan idag säga att effekterna av deras arbete är, en kombination av kundens behov, kvalitet och professionalism.

Vi har valt att arbeta med Krispol p.g.a. Kvalitén är hög med lite problem, men framför allt ett väldigt bra pris.