Garanti


När du köper din Krispol garageport av Garageportar Online.
• 10 års garanti på port sektioner och skenor, och 5 år på rörliga delar.

Villkor för garanti. Garageporten måste monteras efter monterings manualen, t.ex.  lodrätt, vågrätt och rätt kryssmått. Görs inte det så gäller inte garantin.